Wielki Czwartek – obrzęd w domach

Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Na stole, przy którym się spotkacie, postawcie krzyż, świece i Pismo święte. W modlitwie niech wezmą udział wszyscy członkowie rodziny. Modlitwę prowadzi ojciec, bądź osoba wybrana przez domowników.

 

Przed wspólną kolacją przełamiemy się chlebem na znak miłości, pokoju i przebaczenia sobie win. Po wspólnym posiłku w gronie najbliższych (uczta miłości) odmówcie razem modlitwę jednocząc się z całym Kościołem na Liturgii Godzin:

 

(pobierz .pdf do druku)

 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Daję wam przykazanie nowe, * abyście się wzajemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem.

 

Pieśń (1 Kor 13, 1-8. 13)
Prawdziwa miłość

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, *
a miłości bym nie miał,

Stałbym się jak miedź brzęcząca *
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania *
i poznał wszystkie tajemnice,

I posiadał wszelką wiedzę *
i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,

A miłości bym nie miał, *
byłbym niczym.

I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, †
a ciało wydał na spalenie, lecz nie miał miłości, *
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest i łaskawa, †
miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, *
nie unosi się pychą;

Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, *
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;

Nie cieszy się z niesprawiedliwości, *
lecz weseli się z prawdy.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, †
we wszystkim pokłada nadzieję *
i wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje *
i nie jest jak proroctwa, które się skończą,

Albo jak dar języków, który zniknie, *
lub jak wiedza, której zabraknie.

Teraz więc trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość, *
a miłość jest z nich największa.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Daję wam przykazanie nowe, / abyście się wzajemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem.

 

Z litu do Hebrajczyków (Hbr 13, 12-15)
Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.

 

WSPÓLNA MODLITWA Ojcze nasz…

 

Po modlitwie, duchowa Komunia święta (chwila ciszy)

 

MODLITWA PODCZAS DUCHOWEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Niech się tak stanie.

 

ZNAK KRZYŻA NA ZAKOŃCZENIE
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

2020-04-04T13:05:35+00:00