Niedziela Zmartwychwstania – modlitwa i błogosławieństwo pokarmów

Modlitwa i błogosławieństwo pokarmów przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Ubierzmy się odświętnie, przygotujmy stół z potrawami wielkanocnymi. Postawmy krzyż i świece. Całe spotkanie rozpocznijmy wspólną modlitwą a następnie błogosławieństwem pokarmów, które dokonuje w domu jeden z członków rodziny przed porannym, wspólnym posiłkiem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

(pobierz .pdf do druku)

 

Prowadzący modlitwę zapala świece umieszczone na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego:

Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 6, 25a, 32b-33)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

pokropienie pokarmów wodą święconą (jeśli jest)

 

Módlmy się:
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezus Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w barciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Wspólna modlitwa Ojcze nasz…

Po modlitwie duchowa Komunia święta – chwila ciszy 

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się
w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Niech się tak stanie.

 

Po posiłku prowadzący modlitwę mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen

 

Znak krzyża na zakończenie
W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen

2020-04-10T20:23:33+00:00