Wielka Sobota – Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc powinna być czuwaniem na cześć Pana (Wj 12, 42). Jest to integralna i najważniejsza część Triduum Paschalnego całego roku liturgicznego. Wieczorem, najlepiej już po zapadnięciu zmroku gromadzimy się na posiłek wieczorny, kolację, którą będą spożywać w duchu pokoju wzajemnego i szacunku. Na stole, przy którym się spotkacie, postawcie, świece, krzyż i Pismo święte. W modlitwie niech wezmą udział wszyscy członkowie rodziny. Modlitwę prowadzi ojciec, bądź osoba wybrana przez domowników.

 

(pobierz .pdf do druku)

 

Znak krzyża na rozpoczęcie
W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen 

W tę najświętszą noc, kiedy chcemy sprawować pamiątkę Przejścia Pana naszego Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia, gromadzimy się na czuwanie, modlitwę i wspólne spożywanie posiłku.

Jeżeli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte tajemnice, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i wraz z Nim żyć będziemy w Bogu.

 

Z Księgi Wyjścia (Wj 12,1-14)
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny,
o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwa­szonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznoś­ciami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie:

Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przeby­wać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczyciel­skiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamięt­nym
i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu świętować będziecie.

 

Spożycie posiłku

 

Modlitwa (fragment orędzia wielkanocnego)
Przyjmij Ojcze święty wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty uroczyście ofiarując przez ręce sług swoich tę świecę.

Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień.

Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku.

Prosimy Cię, przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mroki tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba.

Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu; Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

 

Z Ewangelii według świętego Marka
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich:  Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”. One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.

Wspólna modlitwa Ojcze nasz…


Po modlitwie, duchowa Komunia święta (chwila ciszy)

 

Modlitwa podczas duchowej Komunii świętej
Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Niech się tak stanie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

Znak krzyża na zakończenie
W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Ame

2020-04-10T20:24:52+00:00