Podsumowanie roku 2020!

Według danych zbieranych na przestrzeni lat, nasza parafia liczy 15 900 osób z czego we Mszy św. niedzielnej uczestniczy ok. 25 % parafian.

W roku 2020 w naszej parafii chrzest przyjęło 100 dzieci (dla porównania, w roku 2019 było to 139 dzieci), do I Komunii św. przystąpiły 102 osoby (w roku 2019 było to 91 osób), sakrament bierzmowania przyjęło 58 osób (w 2019 roku było to 76 osób). W roku 2020 sakrament małżeństwa zawarło 27 par (w 2019 roku było to 50 par), liczba pogrzebów w naszej parafii to 284 (w roku 2019 było ich 270).

Odwiedziliśmy 2 315 chorych w domach, to o 600 osób więcej niż w roku 2019. Komunii św. rozdano, mimo pandemii, 110 tys. (jest to spadek o 80 tys.), trzeba jednak brać pod uwagę wiosenną kwarantannę przypadającą na święta wielkanocne.

W parafii jest 19 wspólnot i grup religijnych. Prowadzimy także poradnictwo rodzinne dla narzeczonych, a także Wincentyńską Poradnię Rodzinną dla rodzin w kryzysie. Opieką duszpasterską otaczamy zakład karny, areszt śledczy oraz szpital MSWiA, Szpital Dziecięcy im.
J. Brudzińskiego oraz Szpital Uniwersytecki im dra A. Jurasza. We współpracy z 28 katechetami prowadzimy katechizację w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie naszej parafii. Duszpasterstwo akademickie obejmuje trzy uczelnie wyższe. W duchu św. Wincentego a Paulo prowadzimy pomoc dla ubogich i potrzebujących organizując ciepły posiłek, nocleg, pomoc medyczną, terapeutyczną i prawną. W ciągu całego roku wydaliśmy prawie 80 tys. posiłków i prawie 200 ton ubrań pościeli.

Nowy rok witamy razem z Maryją, Święta Bożą Rodzicielką. Ona chce nam towarzyszyć przez cały czas na drogach naszego życia. Idzie przed nami wskazując na Chrystusa, obraz Maryi ze żłóbka jest inny od pasterzy – Ona pochylona jest nad Panem Jezusem, kontempluje Jego święte oblicze, a pasterze, prości, zwyczajni ludzie oddają jak najlepiej potrafią cześć nowemu Królowi. Stań razem ze mną obok pasterzy i ciesz się życiem, ciesz się tym wszystkim co Pan daje Ci każdego dnia. Pewno i moją i Twoją duszę przeniknie nieraz miecz boleści, ale ufajmy, że Pan poda nam rękę wyciągnie nawet z największego grzęzawiska.

2020-12-31T18:19:56+00:00