Bazylika św. Wincentego a Paulo, Bydgoszcz

Najnowsze

BAZYLIKA NA FACEBOOKU! ZAPRASZAMY DO LAJKOWANIA
JAK POWSTAWAŁA BAZYLIKA?
A+ A A-

Kalendarium życia św. Wincentego à Paulo

(1581-1660)

1581 - urodziny w Pouy, wiosce w pobliżu Dax, niedaleko Pirenejów, Francja
1595 - Wincenty rozpoczyna naukę w Dax
1596 - otrzymuje w Bidache tonsurę i niższe święcenia
1597 - rozpoczyna studia teologiczne w Saragossie i Tuluzie (do 1604 r.)
1598 - Wincenty otrzymuje w Tarbes święcenia subdiakonatu i diakonatu
1600 - otrzymuje święcenia kapłańskie w Chateau l`Eveque. Msza prymicyjna w Buzet. Mianowany proboszczem w Tilh
1601 - pierwsza podróż do Rzymu
1604 - otrzymuje w Tuluzie stopień bakałarza teologii
1605 - Podróż Wincentego do Bordeaux, Tuluzy, Castres i Marsylii. Pochwycony przez Barbaresków i uprowadzony do niewoli w Tunisie.
1606 - Wincenty jest niewolnikiem w Tunisie
1607 - Ucieczka z niewoli. Pobyt w Awinionie i druga podróż do Rzymu. Pierwszy list o niewoli
1608 - Drugi list o niewoli. Wincenty przenosi się do Paryża
1609 - Wincenty oskarżony o kradzież przez sędziego de Sore; poznaje Berulle`a
1610 - List do matki. Wincenty zostaje mianowany kapelanem Małgorzaty de Valois i opatem Św. Leonarda w Chaumes. Podróż do La Rochelle
1611 - Pobyt Wincentego w domu Berulle`a. Wizyty w Szpitalu Miłosierdzia. Poznaje teologa dręczonego pokusami przeciw wierze
1612 - Wincenty mianowany proboszczem w Clichy. Prawdopodobnie doznaje pokus przeciwko wierze (przez 3 lub 4 lata)
1613 - Zamieszkuje u Gondich jako wychowawca ich dzieci
1615 - Mianowany kanonikiem i skarbnikiem w Ecouis. Nabawia się choroby nóg
1616 - Wincenty rezygnuje z opactwa Św. Leonarda. Prosi o przywilej rozgrzeszania z grzechów zastrzeżonych. Kazanie na temat katechizmu i komunii
1617 - Spowiedź wieśniaka w Gannes i kazanie w Folleville. Wincenty opuszcza dom Gondich. Jest proboszczem w Chatillon. Założenie i nadanie regulaminu pierwszemu bractwu Miłosierdzia. Powraca do Gondich
1618 - Głosi misje w Villepreux, Joigny i Montmirail. W Paryżu poznaje św. Franciszka Salezego
1619 - Wincenty zostaje mianowany kapelanem galer
1620 - Misje i bractwa Miłosierdzia w posiadłościach Gondich. Nawrócenie się dwóch heretyków w Montmirail. Zastrzeżenia trzeciego
1621 - Misje w Marchais. Nawrócenie trzeciego heretyka w Montmirail. Wincenty przyjęty do Minimów. Bractwo Miłosierdzia w Macon. Odprawia rekolekcje w Soissons
1622 - Wincenty mianowany przełożonym Wizytek w Paryżu. Podróż do marsylii
1623 - Misja na galerach w Bordeaux. Podróż do Pouy i pokusa dopomożenia własnej rodzinie. Licencjat z prawa kanonicznego
1624 - Wincenty odbywa rekolekcje w Valprofonde i Soissons. Mianowany przeorem Grossesauve i dyrektorem Bons Enfants. Wizytacja duszpasterska abp de Gondi w Clichy. Poznaje Saint Cyrana i Ludwikę de Marillac
1625 - Założenie Zgromadzenia Misji. Umiera pani de Gondi. Wincenty jedzie do Prowansji, aby zawiadomić jej męża. Umiera Antoni Le Gras, mąż Ludwiki
1626 - Zatwierdzenie Zgromadzenia Misji przez abp Paryża i przyłączenie do Zgr. Misji kolegium Bons Enfants. Przyjęcie pierwszych Misjonarzy. Wincenty oddaje swój majątek
1627 - Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zatwierdza Misję Wincentego a Paulo. Przyjęcie pierwszego brata-pomocnika
1628 - Wincenty świadkiem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka Salezego. W Beauvais przeprowadza pierwsze ćwiczenia dla kandydatów do święceń. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary odmawia zatwierdzenia Zgromadzenia Misji. Opozycja Berulle`a
1629 - Do Zgromadzenia Misji wprowadza się śluby. Założenie bractwa Miłosierdzia w Beauvais. Ludwika de Marillac wizytuje bractwa
1630 - Wincenty sporządz testament. W Paryżu odwiedza go siostrzeniec. Opozycja kleru paryskiego wobec Zgromadzenia Misji
1631 - Abp Paryża powierza Wincentemu prowadzenie ćwiczeń dla kandydatów do święceń. Ks. du Coudray jedzie do Rzymu, aby uzyskać zatwierdzenie Zgromadzenia Misji
1632 - Wincenty obejmuje Św. Łazarza
1633 - Bulla Salvatoris nostri zatwierdzająca Zgromadzenie Misji. Założenie Konferencji wtorkowych i SióstrMiłosierdzia
1634 - Założenie stowarzyszenia Pań Miłosierdzia przy Hotel-Dieu
1635 - Założenie domu w Toul
1636 - Św. Łazarz staje się ośrodkiem rekrutacyjnym kapelanów dla wojska. Wincenty odwiedza króla w Senlis. Bons Enfants staje się seminarium wedle zaleceń trydenckich
1637 - Utworzenie w Zgromadzeniu Misji seminarium wewnętrznego
1638 - Księża z Konferencji wtorkowych głoszą misje w Saint-Germain-des-Pres i na dworze. Rozpoczyna się opieka nad podrzutkami.
1639 - Początek akcji pomocy dla Lotaryngii. Misje dla uchodźców
1640 - Wincenty prosi Richelieu`go o pokój. Trwa akcja pomocy w Lotaryngii
1641 - Rozporządzenia o ślubach w Zgromadzeniu Misji zatwierdzone przez abpa. Pozwolenie na fundację w Rzymie
1642 - Pierwsze zespołowe śluby i pierwszy konwent generalny Zgromadzenia Misji. Konwent nie przyjmuje dymisji Wincentego
1643 - Wincenty pomaga Ludwikowi XIII umrzeć po chrześcijańsku. Wchodzi do Rady Sumienia
1644 - Projekt fundacji w Barcelonie
1645 - Przybycie Misjonarzy do Tunisu
1646 - Przybycie Misjonarzy do Algieru i Irlandii. Zatwierdzenie Sióstr Miłosierdzia przez arcybiskupa-koadiutora Paryża
1647 - Projekt misji w Persji
1648 - Przybycie Misjonarzy na Madagaskar. Listy Wincentego o częstej komunii i jansenizmie
1649 - Przemówienie do Pań na temat podrzutków. Akcja pomocy dla Paryża i okolic
1650 - Akcja pomocy dla Pikardii i Szampanii
1651 - Przybycie Misjonarzy do Polski
1652 - Rozmowy z królową i książętami. Ustąpienie z Rady Sumienia
1653 - Zatwierdzenie przez abp Paryża Reguł i Konstytucji Zgromadzenia Misji
1654 - Fundacje w Agde i Turynie oraz szpital Imienia Jezus
1655 - Brewe Ex commissa nobis zatwierdza śluby Zgromadzenia Misji
1656 - Misjonarze odnawiają śluby stosownie do brewe
1657 - Zaraza w Genui. Śmierć Misjonarzy
1658 - Wincenty rozdaje Misjonarzom Reguły i zaczyna ich objaśnianie
1659 - Wincenty choruje. Jako swojego następcę proponuje ks. Almerasa
1660 - 27 września umiera Wincenty a Paulo

Kalendarium życia św. Wincentego à Paulo

(1581-1660)

1581 - urodziny w Pouy, wiosce w pobliżu Dax, niedaleko Pirenejów, Francja
1595 - Wincenty rozpoczyna naukę w Dax
1596 - otrzymuje w Bidache tonsurę i niższe święcenia
1597 - rozpoczyna studia teologiczne w Saragossie i Tuluzie (do 1604 r.)
1598 - Wincenty otrzymuje w Tarbes święcenia subdiakonatu i diakonatu
1600 - otrzymuje święcenia kapłańskie w Chateau l`Eveque. Msza prymicyjna w Buzet. Mianowany proboszczem w Tilh
1601 - pierwsza podróż do Rzymu
1604 - otrzymuje w Tuluzie stopień bakałarza teologii
1605 - Podróż Wincentego do Bordeaux, Tuluzy, Castres i Marsylii. Pochwycony przez Barbaresków i uprowadzony do niewoli w Tunisie.
1606 - Wincenty jest niewolnikiem w Tunisie
1607 - Ucieczka z niewoli. Pobyt w Awinionie i druga podróż do Rzymu. Pierwszy list o niewoli
1608 - Drugi list o niewoli. Wincenty przenosi się do Paryża
1609 - Wincenty oskarżony o kradzież przez sędziego de Sore; poznaje Berulle`a
1610 - List do matki. Wincenty zostaje mianowany kapelanem Małgorzaty de Valois i opatem Św. Leonarda w Chaumes. Podróż do La Rochelle
1611 - Pobyt Wincentego w domu Berulle`a. Wizyty w Szpitalu Miłosierdzia. Poznaje teologa dręczonego pokusami przeciw wierze
1612 - Wincenty mianowany proboszczem w Clichy. Prawdopodobnie doznaje pokus przeciwko wierze (przez 3 lub 4 lata)
1613 - Zamieszkuje u Gondich jako wychowawca ich dzieci
1615 - Mianowany kanonikiem i skarbnikiem w Ecouis. Nabawia się choroby nóg
1616 - Wincenty rezygnuje z opactwa Św. Leonarda. Prosi o przywilej rozgrzeszania z grzechów zastrzeżonych. Kazanie na temat katechizmu i komunii
1617 - Spowiedź wieśniaka w Gannes i kazanie w Folleville. Wincenty opuszcza dom Gondich. Jest proboszczem w Chatillon. Założenie i nadanie regulaminu pierwszemu bractwu Miłosierdzia. Powraca do Gondich
1618 - Głosi misje w Villepreux, Joigny i Montmirail. W Paryżu poznaje św. Franciszka Salezego
1619 - Wincenty zostaje mianowany kapelanem galer
1620 - Misje i bractwa Miłosierdzia w posiadłościach Gondich. Nawrócenie się dwóch heretyków w Montmirail. Zastrzeżenia trzeciego
1621 - Misje w Marchais. Nawrócenie trzeciego heretyka w Montmirail. Wincenty przyjęty do Minimów. Bractwo Miłosierdzia w Macon. Odprawia rekolekcje w Soissons
1622 - Wincenty mianowany przełożonym Wizytek w Paryżu. Podróż do marsylii
1623 - Misja na galerach w Bordeaux. Podróż do Pouy i pokusa dopomożenia własnej rodzinie. Licencjat z prawa kanonicznego
1624 - Wincenty odbywa rekolekcje w Valprofonde i Soissons. Mianowany przeorem Grossesauve i dyrektorem Bons Enfants. Wizytacja duszpasterska abp de Gondi w Clichy. Poznaje Saint Cyrana i Ludwikę de Marillac
1625 - Założenie Zgromadzenia Misji. Umiera pani de Gondi. Wincenty jedzie do Prowansji, aby zawiadomić jej męża. Umiera Antoni Le Gras, mąż Ludwiki
1626 - Zatwierdzenie Zgromadzenia Misji przez abp Paryża i przyłączenie do Zgr. Misji kolegium Bons Enfants. Przyjęcie pierwszych Misjonarzy. Wincenty oddaje swój majątek
1627 - Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zatwierdza Misję Wincentego a Paulo. Przyjęcie pierwszego brata-pomocnika
1628 - Wincenty świadkiem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka Salezego. W Beauvais przeprowadza pierwsze ćwiczenia dla kandydatów do święceń. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary odmawia zatwierdzenia Zgromadzenia Misji. Opozycja Berulle`a
1629 - Do Zgromadzenia Misji wprowadza się śluby. Założenie bractwa Miłosierdzia w Beauvais. Ludwika de Marillac wizytuje bractwa
1630 - Wincenty sporządz testament. W Paryżu odwiedza go siostrzeniec. Opozycja kleru paryskiego wobec Zgromadzenia Misji
1631 - Abp Paryża powierza Wincentemu prowadzenie ćwiczeń dla kandydatów do święceń. Ks. du Coudray jedzie do Rzymu, aby uzyskać zatwierdzenie Zgromadzenia Misji
1632 - Wincenty obejmuje Św. Łazarza
1633 - Bulla Salvatoris nostri zatwierdzająca Zgromadzenie Misji. Założenie Konferencji wtorkowych i SióstrMiłosierdzia
1634 - Założenie stowarzyszenia Pań Miłosierdzia przy Hotel-Dieu
1635 - Założenie domu w Toul
1636 - Św. Łazarz staje się ośrodkiem rekrutacyjnym kapelanów dla wojska. Wincenty odwiedza króla w Senlis. Bons Enfants staje się seminarium wedle zaleceń trydenckich
1637 - Utworzenie w Zgromadzeniu Misji seminarium wewnętrznego
1638 - Księża z Konferencji wtorkowych głoszą misje w Saint-Germain-des-Pres i na dworze. Rozpoczyna się opieka nad podrzutkami.
1639 - Początek akcji pomocy dla Lotaryngii. Misje dla uchodźców
1640 - Wincenty prosi Richelieu`go o pokój. Trwa akcja pomocy w Lotaryngii
1641 - Rozporządzenia o ślubach w Zgromadzeniu Misji zatwierdzone przez abpa. Pozwolenie na fundację w Rzymie
1642 - Pierwsze zespołowe śluby i pierwszy konwent generalny Zgromadzenia Misji. Konwent nie przyjmuje dymisji Wincentego
1643 - Wincenty pomaga Ludwikowi XIII umrzeć po chrześcijańsku. Wchodzi do Rady Sumienia
1644 - Projekt fundacji w Barcelonie
1645 - Przybycie Misjonarzy do Tunisu
1646 - Przybycie Misjonarzy do Algieru i Irlandii. Zatwierdzenie Sióstr Miłosierdzia przez arcybiskupa-koadiutora Paryża
1647 - Projekt misji w Persji
1648 - Przybycie Misjonarzy na Madagaskar. Listy Wincentego o częstej komunii i jansenizmie
1649 - Przemówienie do Pań na temat podrzutków. Akcja pomocy dla Paryża i okolic
1650 - Akcja pomocy dla Pikardii i Szampanii
1651 - Przybycie Misjonarzy do Polski
1652 - Rozmowy z królową i książętami. Ustąpienie z Rady Sumienia
1653 - Zatwierdzenie przez abp Paryża Reguł i Konstytucji Zgromadzenia Misji
1654 - Fundacje w Agde i Turynie oraz szpital Imienia Jezus
1655 - Brewe Ex commissa nobis zatwierdza śluby Zgromadzenia Misji
1656 - Misjonarze odnawiają śluby stosownie do brewe
1657 - Zaraza w Genui. Śmierć Misjonarzy
1658 - Wincenty rozdaje Misjonarzom Reguły i zaczyna ich objaśnianie
1659 - Wincenty choruje. Jako swojego następcę proponuje ks. Almerasa
1660 - 27 września umiera Wincenty a Paulo

Odsłony: 1933

Znajdź na stronie

Wiadomości z eKAI.pl

    • – Są tacy, którzy wpatrując się w dzisiejszy świat, usprawiedliwiają swoje grzechy. Módlmy się za nich, bo ich życie wewnętrzne jest w ruinie - mówił bp Jan Szkodoń w czasie Mszy św. w kościele św. Kazimierza królewicza. Kościół ten stał się kolejną świątynią na terenie archidiecezji krakowskiej, w której odbywają się wielkopostne nabożeństwa stacyjne.
    • „Pod natchnieniem Ducha Świętego” to hasło trwających na Jasnej Górze rekolekcji Bożogrobców. Tak potocznie nazywa się Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego. W XI wieku Rycerze strzegli bezpieczeństwa świętych miejsc oraz przybywających do nich pielgrzymów. Misja Zakonu nie traci na aktualności, ponieważ sytuacja w Ziemi Świętej wciąż wymaga szczególnej troski i modlitwy - twierdzą przedstawiciele Zakonu. Kazania rekolekcyjne głosi bp Piotr Skucha, biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej.
    • Kamilu, jesteś radością Polski i chwałą Podhala! – powiedział kard. Stanisław Dziwisz, gratulując polskiemu skoczkowi, który w Pjongczangu obronił dziś tytuł mistrza olimpijskiego. „Bóg zapłać!” – podziękował Stochowi.
    • Nabożeństwo pokutne, konferencja oraz adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. to elementy, z których składał się Dzień Skupienia dla Kapłanów archidiecezji katowickiej. Odbył się w krypcie katowickiej katedry.
    • W sobotę 17 lutego odbyło się już drugie spotkanie II edycji kursu psałterzystów w archidiecezji katowickiej. Kurs powstał z inicjatywy podkomisji ds. kształcenia Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej.
Prawa autorskie zastrzeżone © 2013-14 Bydgoska Bazylika. Powered by Joomla.
Designed by redkrasnal
UK Bokmakers ArtBetting.net - Bookmakers reviws.
Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes Registration - full information
Bokmaker Number 1 in uk William Hill Registration WH

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź naszą Politykę Cookies.

  Zgadzam się.
EU Cookie Directive Module Information