Jubileusz Chóru Vincentinum

W sobotę 22 listopada 2008 r. chór nasz świętował jubileusz 80 – lecia działalności. Po długich przygotowaniach organizacyjnych, a przede wszystkim repertuarowych rozpoczęto święto koncertem chóru o godz. 17.00.

Wykonana została Msza C – dur „Koronacyjna” W. A. Mozarta. Chór przygotowany prze mgr Dariusza Rynkowskiego śpiewał z towarzyszeniem orkiestry Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych. Koncertem dyrygował prof. Henryk Wierzchoń – wykładowca Zespołu Szkół Muzycznych i Akademii Muzycznej.

Po koncercie i podziękowaniach dla wszystkich zajętych przygotowaniami do tego święta oraz dla solistów chór uczestniczył śpiewem w Mszy św. dziękczynnej, zaś po jej zakończeniu ks. proboszcz Marek Bednarek zaprosił na poczęstunek do refektarza chór, księży i pracowników Bazyliki oraz gości specjalnych.

2018-07-26T11:28:34+02:00