MŁODZIEŻ MISJONARSKA

MŁODZIEŻ MISJONARSKA 2023-08-01T18:46:41+02:00

Młodzież Misjonarska to wspólnota przeznaczona dla młodych ludzi w wieku około 13-23 lat. Jej cechą charakterystyczną jest to, że skupia nie tylko wierzących, ale także niewierzących i poszukujących.

Zobacz Młodzież Misjonarską na Facebooku
https://misjonarska.org/

Opiekun wspólnoty: ks. Dominik Jemielita CM
E-mail: dominik.jemielita@gmail.com
Tel. 780 559 861

Oprócz formacji prowadzonej w grupach przez animatorów, młodzież organizuje w każdy piątek po „wewnętrznej” Mszy św. o godz. 18.00 (kaplica NMP Częstochowskiej) spotkania ogólne dla wszystkich członków wspólnoty. Poza tym, propozycje duszpasterskie obejmują: wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, pomoc ubogim, spotkania integracyjne czy też rozmaite warsztaty poświęcone rozwojowi talentów…