FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH 2023-08-01T18:01:17+02:00

Franciszkański Zakon Świeckich, znany jest powszechnie pod nazwą III Zakonu św. Franciszka. Jego członkowie, franciszkanie świeccy, bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka z Asyżu, żyjąc w świecie. Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat: przykładu słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Franciszkanie świeccy pragną nieść całemu światu MIŁOŚĆ, POKÓJ I DOBRO. Członkami FZŚ mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne.

Opiekun wspólnoty: Ks. Maciej Musielak CM

Franciszkańska wspólnota tercjarska przy parafii Św. Wincentego a’ Paulo została kanonicznie erygowana 19 listopada 1935 r. i rozwijała się pomyślnie do wybuchu II wojny światowej, dzieląc już od pierwszych miesięcy okupacji  tragiczne losy naszego  Miasta i parafii. Wśród rozstrzelanych  księży misjonarzy był ówczesny dyrektor III Zakonu Św. Franciszka przy parafii Św. Wincentego a’ Paulo – ks. Hieronim Gintrowski CM, a tercjarze mogli spotykać się wyłącznie w konspiracji, w prywatnych domach. Odradzanie się Zakonu po zakończeniu wojny przerwało rozwiązanie stowarzyszeń religijnych dekretem władz komunistycznych z 5 sierpnia 1949 r. Mimo to tercjarze gromadzili się na nieformalnych spotkaniach, uczestniczyli w rekolekcjach franciszkańskich, wyjeżdżali na Jasną Górę, spotykali się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej w każdy piątek oraz na comiesięcznych adoracjach NS w kaplicy Bożego Ciała. W roku 1993 Wspólnota została włączona do Regionu Poznańskiego i spotykała się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, uczestniczyła w rekolekcjach zamkniętych i Dniach Braterstwa. W 2020 r. jej członkowie przenieśli się do Wspólnoty przy parafii Świętej Trójcy.

Od 2022 roku, na prośbę proboszcza Bazyliki – ks. Sławomira Bara CM  tercjarze ze Wspólnoty Przykapucyńskiej FZŚ aktywnie włączyli się do współpracy w odbudowie franciszkańskiej wspólnoty tercjarskiej przy Bazylice, szczycącej się pięknymi kartami historii  jej działalności i dobrymi tradycjami,  z wyznaczonym na asystenta tejże wspólnoty,  ks. Maciejem Musielakiem CM.    

W każdą czwartą sobotę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8:00 prowadzone są comiesięczne spotkania z kandydatami do odradzającej się wspólnoty, na które serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu, żyjąc w stanie świeckim.

Pokój i dobro!