Duszpasterze

Duszpasterze 2019-10-04T23:24:01+00:00

Ks. Sławomir Bar CM
w parafii od 2010 roku
proboszcz parafii, superior Domu Zgromadzenia Misji, wicedziekan dekanatu Bydgoszcz II – śródmieście; duszpasterz Młodzieży Misjonarskiej, Wspólnoty Żywego Różańca, Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Gwardii Bazyliki Mniejszej

Ks. Jarosław Lawrenz CM
w parafii od 2016 roku
wikariusz parafii, kapelan więziennictwa; duszpasterz Wspólnoty „Magnificat”, Rodzin Kapłańskich, Stowarzyszenia Świeckich Misjonarzy „MISEVI Polska”

Ks. Andrzej Rybka CM
w parafii od 2004 roku
wikariusz parafii, katecheta Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

Ks. Grzegorz Duchnik CM
w parafii od 2018 roku
duszpasterz akademicki, Asystent Domu Zgromadzenia Misji, katecheta VI Liceum Ogólnokształcącego, redaktor gazetki parafialnej, prefekt katechetyczny; odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania

Ks. Maciej Musielak CM
w parafii od 2015 roku
Dyrektor Krajowy Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, prefekt bazyliki, Ekonom Domu Zgromadzenia Misji; duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Ministrantów Seniorów; katecheta w Szkole Podstawowej nr 31; odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej

Ks. Jarosław Biedroń CM
w parafii od 2011 roku
główny kapelan szpitala im. dra Antoniego Jurasza; duszpasterz wspólnoty „Wiara i Światło” dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Ks. Jarosław Zieliński CM
parafii od 2017 roku
kapelan szpitala im. dra Antoniego Jurasza; duszpasterz Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Wspólnoty Oazy Rodzin Domowego Kościoła

Ks. Dariusz Okoński CM
w parafii od 2003 roku
kapelan Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego; katecheta Technikum Elektronicznego, Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

Ks. Marek Ristau CM
w parafii od 2019 roku
kapelan szpitala MSWiA, duszpasterz chóru „Vincentinum”, Apostolatu Maryjnego Cudownego Medalika, Koła Rodziny „Radia Maryja”

Br. Piotr Ziomber CM
w parafii od 2007 roku
zakrystianin, duszpasterz Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Ks. Zdzisław Kaźmierczak CM
w parafii od 1995 roku
duszpasterz – emeryt, spowiednik parafii; kapelan centrum Opieki Leczniczej „Atma”

Ks. Wojciech Niezabitowski CM
w parafii od 2005 roku
duszpasterz – emeryt, spowiednik parafii

Ks. Józef Parafiniuk CM
w parafii od 2014 roku
duszpasterz – emeryt, spowiednik parafii

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów
O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Vianneya
Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Vianneyu dałeś nam wzór kapłana znakomitego w pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich kapłanów, pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen. Święty Janie Vianneyu, patronie kapłanów, módl się za nami.