STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA

STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA 2024-05-09T15:02:57+02:00

Stowarzyszenie Cudownego Medalika (Association of the Miraculous Medal) jest częścią Rodziny Wincentyńskiej.

Stowarzyszenie powstało w 1905r. w Polsce, z inicjatywy kapłana Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ks. Franciszka Domaradzkiego CM. W dniu 8 lipca 1909r. zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X, który wyraził zgodę na rozwój Stowarzyszenia w całym świecie pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika (ang. Association of the Miraculous Medal – AMM).

Obecnie AMM istnieje niemal na wszystkich kontynentach i skupia około 10 milionów apostołów maryjnych. Po II wojnie światowej Stowarzyszenie zostało w Polsce rozwiązane przez władze komunistyczne. W 1980r., wraz z solidarnościowym zrywem do wolności, zostaje wskrzeszone przez ks. prof. Teofila Herrmanna CM ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, jako ruch ludzi świeckich pod nazwą Apostolat Maryjny. W krótkim czasie wspólnoty Apostolatu Maryjnego powstały we wszystkich polskich diecezjach, a także wśród Polonii. W 1986r. Apostolat Maryjny powstaje w Bydgoszczy, w Bazylice pw. Św. Wincentego a Paulo.

Od 1992r. Apostolat Maryjny w Polsce posiada Statut zatwierdzony podczas obrad 252 Konferencji Episkopatu Polski. W październiku 2005r., w setną rocznicę powstania AMM w Polsce, Apostolat Maryjny zostaje włączony do ogólnoświatowego stowarzyszenia Association of the Miraculous Medal.

 1. Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia Cudownego Medalika?

  Osoby świeckie, duchowne i konsekrowane, które przyjmując Cudowny Medalik, zobowiązują się do oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie i rozpowszechniania Jej kultu w swoim otoczeniu. Po przejściu etapu formacji i zdobyciu podstawowych wiadomości nt. Apostolatu Cudownego Medalika, kandydat zostaje przyjęty do Wspólnoty zgodnie z obrzędem istniejącym w Kościele według tradycji Stowarzyszenia Cudownego Medalika.
 2. Jak wygląda nasza codzienna aktywność?

  Jesteśmy grupą osób służących czynnie ubogim wedle charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Czynnie włączamy się pomoc i opiekę nad chorymi w domach, szpitalach, pomagamy osobom samotnym i opuszczonym. Prowadzimy ewangelizację poprzez świadectwo własnego życia, szerzymy kult Niepokalanej poprzez rozpowszechnianie Cudownego Medalika wraz z przesłaniem treści ewangelicznych zawartych w symbolach w nim zawartych przez samą Niepokalaną. Współprowadzimy spotkania modlitewne w parafii np. Adoracje Najświętszego Sakramentu, różaniec biblijny, nowennę do Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, Liturgię Słowa podczas Mszy Świętej w pierwsze soboty miesiąca, etc.
 3. Na czym polega nasza duchowa praktyka apostoła maryjnego?

  • uczestniczymy, o ile to możliwe, w codziennej Mszy Świętej
  • codziennie czytamy i medytujemy Pismo Święte (Lectio Divina),
  • nosimy na szyi Cudowny Medalik jako znak naszej dbałości o naśladowanie Niepokalanej w Jej wolności od grzechu,
  • trwamy w łasce uświęcającej,
  • codziennie prosimy Niepokalaną o łaskę wiernego wypełniania woli bożej w codziennej aktywności do jakiej każdy z nas został powołany,
  • uczestniczymy w cotygodniowych nabożeństwach nieustającej Nowenny do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika (w razie niemożności odprawiane w domu),
  • uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz w dorocznych rekolekcjach AMM, dniach skupienia oraz dniach wspólnoty,
  • codziennie praktykujemy modlitwę różańcową,
  • często trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu.
 4. Na czym polega nasza praktyka wspólnotowa?

  • w pierwszą sobotę każdego miesiąca uczestniczymy z naszym pocztem sztandarowym we Mszy Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, adoracji i modlitwie różańcowej, Następnie bierzemy udział w spotkaniu formacyjnym, w czasie którego konferencję wygłasza nasz Duchowy Opiekun ks. Marek Ristau CM,
  • w każdą środę uczestniczymy o godz. 17:30 w Nowennie do Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik oraz we Mszy świętej o godz. o 18:00, po której spotykamy się w sprawach bieżących,
  • każdego 27-go dnia miesiąca uczestniczymy w Jubileuszowej Nowennie do Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, w intencji przygotowania do przypadającej w 2030r., 200 rocznicy objawień w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy Rue du Bac w Paryżu,
  • uczestniczymy w życiu kościoła m.in. w pomocy ubogim, prowadzimy Wincentyńską Poradnię Rodzinną, raz w roku organizujemy spływ kajakowy Śladami św. Jana Pawła II, dostarczamy permanentnie Cudowne Medale wraz z pamiątkami ich otrzymania do szpitali, dla katechetów i parafialnych grup modlitewnych, do więzień poprzez kapelana więziennictwa,
  • organizujemy i uczestniczymy w pielgrzymkach maryjnych, rekolekcjach i spotkaniach diecezjalnych wspólnot kościelnych.

AKTYWNOŚĆ STAŁA STOWARZYSZENIA

 1. Codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej i Adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa w intencjach Parafii.
 2. Cotygodniowe uczestniczenie oraz współprowadzenie Nieustającej Nowenny do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Cudownego Medalika.
 3. W pierwsze soboty miesiąca aktywne uczestnictwo w Mszach Świętych i Różańcach ekspiacyjnych Niepokalanemu Sercu Maryi.
 4. Comiesięczne, otwarte dla zainteresowanych, spotkania formacyjne Apostolatu Maryjnego.
 5. Peregrynacja figury Niepokalanej do chorych, pomoc parafianom Złotego Wieku.
 6. Apostołowanie Medalami Niepokalanej indywidualne spotkania z zainteresowanymi, spotkania w grupach zainteresowanych, głoszenie wykładów na temat Cudownego Medalika.
 7. Permanentna dbałość o dostarczanie kapelanom szpitali Cudownych Medalików oraz Pamiątek ich otrzymania.
 8. Organizujemy wyjazd i zachęcamy do udziału w 44 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę 26-27.07.2024r. (zapisy tel. 606515302 lub biuro parafialne 52 322 5352). 
 9. Po raz czwarty Organizujemy doroczny spływ kajakowy „Śladami Jana Pawła II” malowniczym, rekreacyjnym odcinkiem Wdy. Na wodę wyruszamy 7.07.2024 po Mszy Świętej o godz. 12:00; na zakończenie ognisko. (Zapisy tel. 606515302. Liczba kajaków ograniczona).
 10.  Posługujemy jako specjaliści: w Wincentyńskiej Poradni Rodzinnej, prowadzimy Akademię Zdrowej Rodziny a w niej kursy metod rozpoznawania płodności oraz wykłady na temat zdrowia.
 11.  Posługujemy potrzebującym, jakich Bóg daje nam w naszym codziennym życiu.
 12.  Prowadzimy stronę Apostolatu Maryjnego na facebook, umieszczamy bieżące informacje w gablocie parafialnej pod chórem.

Plan aktywności Apostolatu Maryjnego w Diecezji Bydgoskiej do 30.07.2024r.

DIECEZJALNE SPOTKANIA FORMACYJNE

  9.03. w godz.10:00-15:00 Parafia pw. Chrystusa Króla Bydgoszcz Błonie,

27.04. w godz. 8:00-10:00 Parafia Bazyliki Mniejszej pw. Wincentego a Paulo, 

11.05. w godz. 10:00-15:00 Parafia pw. Piotra i Pawła w Złotowie.

Spotkanie Synodalne czcicieli Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik Diecezji Bydgoskiej 

pod patronatem ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka oraz Dyrektora Krajowego Stowarzyszenia Cudownego Medalika Apostolatu Maryjnego ks. Jerzego Basaja CM 

Organizator: Stowarzyszenie Cudownego Medalika – Apostolat Maryjny Diecezji Bydgoskiej

Data: 28.05.2024 

Miejsce: DOM POLSKI, ul. Grodzka 1 w Bydgoszczy

Program:

10:00-10:10 powitanie Daria Pracka moderator AMM Diecezji Bydgoskiej, 

10:10-11:30 wykład prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM, 

 „Cudowny Medalik – przesłanie Matki Bożej” 

12:00 Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka w Katedrze Bydgoskiej.

Zapraszamy! Przyjdź! Wszystko z Niepokalaną!

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Kontakt do wspólnoty:

Ks. Maciej Musielak CM, Duchowy Opiekun AMM diecezji bydgoskiej, kontakt tel. biura parafialnego Bazyliki Mniejszej Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Ks. Marek Ristau CM, Duchowy Opiekun wspólnoty AMM Bazyliki Mniejszej św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Daria Pracka, moderator AMM diecezji bydgoskiej oraz przewodnicząca grupy parafialnej w Bazylice kontakt tel. 606-515-302.