STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA

STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA 2023-09-12T21:08:12+02:00

Stowarzyszenie Cudownego Medalika (Association of the Miraculous Medal) jest częścią Rodziny Wincentyńskiej.

Stowarzyszenie powstało w 1905r. w Polsce, z inicjatywy kapłana Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ks. Franciszka Domaradzkiego CM. W dniu 8 lipca 1909r. zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X, który wyraził zgodę na rozwój Stowarzyszenia w całym świecie pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika (ang. Association of the Miraculous Medal – AMM).

Obecnie AMM istnieje niemal na wszystkich kontynentach i skupia około 10 milionów apostołów maryjnych. Po II wojnie światowej Stowarzyszenie zostało w Polsce rozwiązane przez władze komunistyczne. W 1980r., wraz z solidarnościowym zrywem do wolności, zostaje wskrzeszone przez ks. prof. Teofila Herrmanna CM ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, jako ruch ludzi świeckich pod nazwą Apostolat Maryjny. W krótkim czasie wspólnoty Apostolatu Maryjnego powstały we wszystkich polskich diecezjach, a także wśród Polonii. W 1986r. Apostolat Maryjny powstaje w Bydgoszczy, w Bazylice pw. Św. Wincentego a Paulo.

Od 1992r. Apostolat Maryjny w Polsce posiada Statut zatwierdzony podczas obrad 252 Konferencji Episkopatu Polski. W październiku 2005r., w setną rocznicę powstania AMM w Polsce, Apostolat Maryjny zostaje włączony do ogólnoświatowego stowarzyszenia Association of the Miraculous Medal.

 1. Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia Cudownego Medalika?

  Osoby świeckie, duchowne i konsekrowane, które przyjmując Cudowny Medalik, zobowiązują się do oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie i rozpowszechniania Jej kultu w swoim otoczeniu. Po przejściu etapu formacji i zdobyciu podstawowych wiadomości nt. Apostolatu Cudownego Medalika, kandydat zostaje przyjęty do Wspólnoty zgodnie z obrzędem istniejącym w Kościele według tradycji Stowarzyszenia Cudownego Medalika.
 2. Jak wygląda nasza codzienna aktywność?

  Jesteśmy grupą osób służących czynnie ubogim wedle charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Czynnie włączamy się pomoc i opiekę nad chorymi w domach, szpitalach, pomagamy osobom samotnym i opuszczonym. Prowadzimy ewangelizację poprzez świadectwo własnego życia, szerzymy kult Niepokalanej poprzez rozpowszechnianie Cudownego Medalika wraz z przesłaniem treści ewangelicznych zawartych w symbolach w nim zawartych przez samą Niepokalaną. Współprowadzimy spotkania modlitewne w parafii np. Adoracje Najświętszego Sakramentu, różaniec biblijny, nowennę do Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, Liturgię Słowa podczas Mszy Świętej w pierwsze soboty miesiąca, etc.
 3. Na czym polega nasza duchowa praktyka apostoła maryjnego?

  • uczestniczymy, o ile to możliwe, w codziennej Mszy Świętej
  • codziennie czytamy i medytujemy Pismo Święte (Lectio Divina),
  • nosimy na szyi Cudowny Medalik jako znak naszej dbałości o naśladowanie Niepokalanej w Jej wolności od grzechu,
  • trwamy w łasce uświęcającej,
  • codziennie prosimy Niepokalaną o łaskę wiernego wypełniania woli bożej w codziennej aktywności do jakiej każdy z nas został powołany,
  • uczestniczymy w cotygodniowych nabożeństwach nieustającej Nowenny do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika (w razie niemożności odprawiane w domu),
  • uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz w dorocznych rekolekcjach AMM, dniach skupienia oraz dniach wspólnoty,
  • codziennie praktykujemy modlitwę różańcową,
  • często trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu.
 4. Na czym polega nasza praktyka wspólnotowa?

  • w pierwszą sobotę każdego miesiąca uczestniczymy z naszym pocztem sztandarowym we Mszy Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, adoracji i modlitwie różańcowej, Następnie bierzemy udział w spotkaniu formacyjnym, w czasie którego konferencję wygłasza nasz Duchowy Opiekun ks. Marek Ristau CM,
  • w każdą środę uczestniczymy o godz. 17:30 w Nowennie do Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik oraz we Mszy świętej o godz. o 18:00, po której spotykamy się w sprawach bieżących,
  • każdego 27-go dnia miesiąca uczestniczymy w Jubileuszowej Nowennie do Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, w intencji przygotowania do przypadającej w 2030r., 200 rocznicy objawień w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy Rue du Bac w Paryżu,
  • uczestniczymy w życiu kościoła m.in. w pomocy ubogim, prowadzimy Wincentyńską Poradnię Rodzinną, raz w roku organizujemy spływ kajakowy Śladami św. Jana Pawła II, dostarczamy permanentnie Cudowne Medale wraz z pamiątkami ich otrzymania do szpitali, dla katechetów i parafialnych grup modlitewnych, do więzień poprzez kapelana więziennictwa,
  • organizujemy i uczestniczymy w pielgrzymkach maryjnych, rekolekcjach i spotkaniach diecezjalnych wspólnot kościelnych.

Zapraszamy! Przyjdź! Wszystko z Niepokalaną!

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Kontakt do wspólnoty:

Ks. Maciej Musielak CM, Duchowy Opiekun AMM diecezji bydgoskiej, kontakt tel. biura parafialnego Bazyliki Mniejszej Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Ks. Marek Ristau CM, Duchowy Opiekun wspólnoty AMM Bazyliki Mniejszej św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Daria Pracka, moderator AMM diecezji bydgoskiej oraz przewodnicząca grupy parafialnej w Bazylice kontakt tel. 606-515-302.