2. Przegląd Pieśni Pasyjnej

Chór „Vincentinum” 17 marca 2012 r. uczestniczył w II Przeglądzie Pieśni Pasyjnej zorganizowanym przez bydgoski oddział Federacji Caecilianum.

Przegląd odbywał się w kościele przy Parafii pw. NSPJ w Bydgoszczy. W ramach występu chór pod dyrekcją mgr Dariusza Rynkowskiego wykonał 6 pieśni, zaś po wszystkich prezentacjach chóry uczestniczyły w Mszy św. , gdzie wspólnie zaśpiewały 6 utworów.

Całe spotkanie prowadziła p. Wisława Podstawska, sopran z naszego chóru i v-ce prezes, do której organizatorzy zwrócili się po raz kolejny z prośbą o przygotowanie właściwego tekstu i zajęcie się konferansjerką. Pani Wisława już wielokrotnie występowała w takiej roli przy różnych spotkaniach i sprawdza się w tym wspaniale.

2018-07-26T11:52:23+02:00