Święto patronki muzyki kościelnej – Św. Cecylii

Chór parafialny Vincentinum uczestniczył śpiewem w Mszy św. 22 listopada 2012 r. o godz. 18.00, która celebrowana była ku czci św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.

W salce chóralnej przygotowanej już do spotkania „cecyliańskiego” chórzyści rozśpiewali się przed Mszą św. Po zakończeniu członkowie chóru wraz z dyrygentem Dariuszem Rynkowskim i opiekunem duchowym chóru – księdzem Maciejem – zebrali się w salce. Kilka słów opiekuna duchowego – ks. Macieja Kuczaka i wspólna modlitwa to początek spotkania, na którym jak zwykle nie obyło się bez poczęstunku, śpiewów i wspominania ludzi i faktów z życia chóru.

2018-07-26T11:59:13+02:00