Przegląd „Totus Tuus, Maryjo”

Chór wziął udział w Przeglądzie Pieśni Maryjnej „Totus Tuus Maryjo” zorganizowanym przez parafię św. Urszuli Ledóchowskiej w sobotę 25 maja 2014.

W przeglądzie spotkało się 4 chóry oraz Męski Zespół Chorałowy Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w którego składzie śpiewa nasz organista i dyrygent mgr Dariusz Rynkowski. Spotkaniu przysłuchiwało się wielu wiernych. Po przeglądzie uczestnicy otrzymali piękne podziękowanie, a potem zespoły zostały zaproszone na słodki poczęstunek do świetlicy, który przygotowali członkowie chóru parafialnego organizatora.

2018-07-26T12:31:49+02:00