Wyjazd do Chełmna

W sobotę 31 stycznia 2015 r. wynajętym przez chór busem wybrano się do Klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, gdzie kapelanem jest ks. Tadeusz Wojtonis, który kilka lat temu był opiekunem chóru Vincentinum w bazylice p.w. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Chór planował ten wyjazd od dawna, aż wreszcie udało się odwiedzić dawnego opiekuna i przyjechać z pieśnią do Sióstr.

Chór uczestniczył śpiewem w Mszy św., po której wystąpił jeszcze z koncertem kolęd.

Zespół spotkał się z bardzo miłym i ciepłym przyjęciem przez Siostry Miłosierdzia, a ksiądz Tadeusz bezustannie otaczał grupę opieką. Oprowadził po salach miejscowego muzeum, pokazał pomieszczenia podziemia, opowiadał historię miejsca. Znalazł się także czas na przechadzkę po mieście, tym bardziej, że pokazało się upragnione słońce.

2018-07-26T12:45:31+02:00