Nietypowy koncert

W naszym chórze śpiewają ludzie nie tylko z całej Bydgoszczy, ale też oczywiście wielu różnych zawodów.

I tak śpiewa u nas nauczycielka pani Ewa Szymanek pracująca w Zespole Szkół nr 19 przy ul. Adama Grzymały – Siedleckiego. Okazało się, że możemy wystąpić z kolędami w tej szkole i włączyć się jednocześnie do pożytecznej akcji. Pracownicy , uczniowie i rodzice tej szkoły zbierają przy każdej okazji pieniądze, by wesprzeć leczenie ciężko chorego nauczyciela muzyki, pracownika tej szkoły.

Występ Vincentinum rozpoczął się o godz. 17.00 w Sali gimnastycznej, a do wspólnego zaśpiewania ostatniej kolędy dyrygent Dariusz Rynkowski zachęcił zebranych rodziców, dziadków i uczniów. Obie strony były bardzo zadowolone z tego spotkania i kto wie, może zobaczymy się znowu…

2018-07-26T13:11:54+02:00