OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25 GRUDNIA 2023 ROKUUROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

1.Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego naszym drogim
Parafianom, Gościom i Przyjaciołom składamy
najserdeczniejsze życzenia: niech Chrystus – Pan Miłości,
każdego dnia na nowo rodzi się w Waszych sercach, niech
rozbłyśnie wiarą, ogrzeje miłością, napełni nadzieją, by na
nowo odczytać wielkość i moc powołania chrześcijańskiego.
Święta Boża Rodzicielka niech wyprasza Wam
błogosławieństwo i obfitość darów Bożych. Życzeniami
świątecznymi i modlitwą otaczamy Was wszystkich –
zanieście je zwłaszcza do chorych, starszych i pogubionych.
Niech Chrystus rodzi się w nas! Dziękujemy za przekazane
nam życzenia świąteczne, za wszelką pomoc w przygotowaniu
do świąt, a przede wszystkim za to, że jesteście z nami i
towarzyszycie na drodze do świętości. Dziękujemy także za
ofiary i dary złożone na rzecz bazyliki oraz dla naszych
najuboższych braci.

2. W Boże Narodzenie osoby, które przyjęły komunię św. w
czasie Pasterki, mogą to uczynić po raz drugi podczas Mszy
św. w ciągu dnia.

3. Jutro, 26 grudnia, święto świętego Szczepana. Ofiary
składane na tacę przeznaczone będą na potrzeby Katolickich Uczelni.

4. W środę, 27 grudnia, święto św. Jana, Apostoła i
Ewangelisty, w tym dniu podczas Mszy św. o godz. 8.00 i
18.00, nastąpi błogosławieństwo wina. W czwartek, 28
grudnia, święto świętych Młodzianków, męczenników.

5. W niedzielę, 31 grudnia święto – Świętej Rodziny Jezusa,
Maryi i Józefa. O godzinie 17.30 nabożeństwo dziękczynno-
błagalne na zakończenie roku i Msza św. podsumowująca
działalność naszej parafii. Na godz. 23.00 zapraszamy na Mszę
św. na rozpoczęcie Nowego Roku 2024 i życzenia noworoczne
przed naszą świątynią.

6. W poniedziałek Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi,
Nowy Rok i Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Msze św. w
bazylice wg porządku niedzielnego, nie będzie jutrzni o godz.
8.30. O godz. 18.00 Msza św. w intencji o dobrego męża i o
dobrą żonę.

7. W ostatnim czasie do wieczności odeszli śp. Ryszard
Rosołowski, Grzegorz Kaczorowski, Piotr Bielawski, Jolenta
Jarmolińska– Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

    2023-12-23T18:39:39+01:00