Dyrygent

Dyrygent 2018-07-27T07:15:21+02:00

Dariusz Rynkowski – organista i dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Studiował na wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej, specjalność muzyka kościelna – kantor oraz specjalność pedagogiczna. Obecnie pracuje jako organista i dyrygent chóru Vincentinum w Bazylice p.w. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

W trakcie studiów śpiewał między innymi w chórach takich jak:

– Chór Kameralny Akademii Muzycznej
– Chór Akademicki Akademii Muzycznej
– Chór Collegium Medicum w Bydgoszczy
– Chór Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
– Zespół Kameralny Sounds Gallery
– Chór Katedralny w Bydgoszczy
– Męski Zespół Chorałowy (śpiewa obecnie)

Ukończone kursy:

– Kurs interpretacji muzyki organowej w Zespole Szkół Muzycznych w Koszalinie, 19 VIII – 24 VIII 1998 r.
– Kurs na temat śpiewu chorału gregoriańskiego prowadzony przez ks. prof. J. Pikulika, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, 13 III 2002 r.
– Międzynarodowe Seminarium: Metoda Rabine’a i jej znaczenie w pedagogice wokalnej, zbiorowej emisji głosu i logopedii, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, 25 – 27 XI 2005 r.
– Ogólnopolskie Seminarium: Brzmienie chóru, a stylowość wykonań, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, 8 – 9 XII 2006 r.
– Udział w sesji naukowej „Brzmienie chóru a stylowość” prowadzonej przez Pana Jacka Sykulskiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 18-19 marca 2014 r.