REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „TRZEJ KRÓLOWIE”

/REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „TRZEJ KRÓLOWIE”
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „TRZEJ KRÓLOWIE” 2024-01-01T18:42:43+01:00
 1. Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. Św. Wincentego a ‘Paulo w Bydgoszczy.
 2. W imieniu Proboszcza wszelkie sprawy związane przebiegiem konkursu w imieniu prowadzi Rada Parafialna.
 3. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci (bez względu na miejsce zamieszkania), które w dniu wysłania zgłoszenia konkursowego nie ukończyły 16 lat.
 4. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na kategorie wiekowe (podział według roku urodzenia):
  • Do 7 lat
  • Od 7 do 10 lat
  • Od 10 do 15 lat
 5. Tematem konkursu są Trzej Królowie. Praca konkursowa powinna być związana z biblijnymi postaciami Trzech Króli. Może to być orszak Trzech Króli, który w dniu 6 stycznia 2024 przejdzie ulicami Bydgoszczy, ale także inny Orszak, chwila pokłonu Jezusowi i wręczenia darów i wszystko co przyniesie dziecięca fantazja.
 6. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice (kredkami, farbami itd.) i w dowolnym formacie (A4, B5 itd.). Istotne jest by praca po zdigitalizowaniu pozostawała czytelna na ekranie telefonu i komputera.
 7. Prace powinny być przesyłane wyłącznie na adres mailowy info@bydgoskabazylika.pl w jednym z ustalonych formatów plików – jpg, jpeg lub png. Innego rodzaju pliki nie będą brały udziału w konkursie.
 8. Termin przesyłania zgłoszeń konkursowych wraz z pracami upływa w niedzielę 14 stycznia 2024 o godzinie 15:00.
 9. Zgłoszenia konkursowe wraz z pracami powinny być przesyłane przez osoby dorosłe – rodzice, dorosłe rodzeństwo, opiekunowie.
 10. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące informacje:
  • Dotyczące dorosłej osoby przesyłającej zgłoszenie: imię i nazwisko,nr telefonu,tytuł zgłoszenia (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, inne – jakie)
  • Dotyczące dziecka, autora pracy konkursowej: imię i nazwisko, wiek (rok urodzenia), nazwa szkoły, klasy, grupy przedszkolnej, kółka zainteresowań (nieobowiązkowo)
  • Oświadczenie o treści:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Parafię Św. Wincentego a’ Paulo w Bydgoszczy danych osobowych moich oraz reprezentowanego przeze mnie dziecka w zakresie niezbędnym do udziału dziecka w konkursie rysunkowym pod tytułem „Trzej Królowie”. Mogę przeglądać dane osobowe i żądać ich usunięcia. Mam świadomość, że usunięcie danych osobowych powoduje usunięcia dziecka z udziału w konkursie.
 11. Każde dziecko może zgłosić jedną, dwie lub trzy prace. Jednak każda z nich będzie traktowana jako oddzielna praca konkursowa (głosy zebrane pod nimi nie będą nigdzie sumowane).  
 12. Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń prace zostaną opublikowane na Facebooku na podstronie „Bydgoska Bazylika”, a na stronie internetowej Bazyliki będzie podany link do publikacji nadesłanych prac.
 13. Rysunki będą podpisane imieniem i wiekiem dziecka oraz nazwą przedszkola / szkoły / grupy, jeśli te zostaną zawarte w zgłoszeniu.
 14. Od dnia opublikowania rysunków do dnia 2024.01.28 włącznie odbywać się będzie głosowanie. Każda osoba posiadająca konto na Facebooku będzie mogła oddać po jednym głosie na każdą z prac. Można oddać głos na rysunek swojego dziecka. Poprzez oddanie głosu rozumie się polubienie zdjęcia na Facebooku poprzez dodanie jednej z reakcji – lubię to, super, trzymaj się, ha ha, wow, przykro mi, wrr.
 15. Zwycięzcą w każdej kategorii wiekowej zostanie autor pracy, która zdobędzie najwięcej głosów internautów.
 16. Rada Parafialna może usunąć z konkursu prace, co do których będzie istniało podejrzenie, że głosowanie odbywa się przy pomocy automatów i innych podobnych form.
 17. Rada Parafialna ogłosi wyniki konkursu w terminie do trzech dni od zamknięcia głosowania.
 18. Wyniki będą ogłoszone na Facebooku na podstronie Bydgoska Bazylika i na stronie internetowej parafii.
 19. Wręczenie nagród odbędzie się w najbliższą niedzielę po ogłoszeniu wyników, czyli 4 lutego 2024 po zakończeniu Mszy Św. o 11.30 w Bazylice. Nagrodami będą książki i słodycze.
 20. Nagrody, które nie zostaną odebrane w tym czasie będą czekały na laureatów w Biurze Parafialnym w godzinach jego funkcjonowania od poniedziałku 5 lutego do 5 marca 2024 roku. Nagrody, które nie zostaną odebrane również w tym terminie będą przeznaczone na inny cel (po 5 marca laureaci i ich opiekunowie nie będą mieli prawa ubiegać się o nie).