Łagiewniki

Pierwsze wydarzenie z nowym dyrygentem – wyjazd do Krakowa – Łagiewnik, gdzie chór uczestniczył śpiewem w Mszy św. o godz. 7.00, transmitowanej przez TV.

Nasz wyjazd połączyliśmy z możliwością zwiedzenia kilku ciekawych miejsc. Najpierw odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, następnie pojechaliśmy do Wadowic. Tu każdy na własną rękę i we własnym tempie mógł skupić się w Bazylice Mniejszej, w której chrzczony był Papież Jan Paweł II. W niedzielę 19 sierpnia 2007 r. rozśpiewanie już o 5.30, by godnie zaprezentować głosy podczas Mszy św. Po jej zakończeniu mieliśmy jeszcze okazję zaśpiewać w Bazylice w Łagiewnikach konsekrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W całej wyprawie towarzyszył nam proboszcz ks. Marek Bednarek i nasz opiekun duchowy ks. Tadeusz Wojtonis.

2018-07-26T11:12:15+02:00