Pożegnanie śp. Mariana Kruga

W piątek 2 maja 2008 r. zebraliśmy się na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego, by pożegnać się ze zmarłym 28 kwietnia ś.p. Marianem Krugiem.

Był to nasz Honorowy Kronikarz, Prezes i członek chóru. Był, jest i będzie sercem naszego zespołu. Działał w chórze od 1946 r., już rok później powierzono mu stanowisko prezesa. Wtedy też odtworzył w oparciu o posiadane dokumenty i opowieści żyjących chórzystów kronikę chóru od chwili jego założenia czyli od 1928 r. przez 60 lat starannie i skrupulatnie dokumentował życie chóru, śpiewał w nim i tu też poznał swoją żonę. Zmarł w wieku 86 lat.

2018-07-26T11:14:49+02:00