Warsztaty emisyjne

Federacja Caecilianum, do której chór należy od stycznia 2008 r. przygotowała po raz kolejny warsztaty szkoleniowe dla chórzystów zespołów zrzeszonych w Federacji.

To przydatne i ciekawe doświadczenie, prawie wszyscy chórzyści przyszli na spotkanie w klubie „Lotnik” w sobotnie popołudnie 17 stycznia 2009 r. na takich spotkaniach mamy okazję poznać różne nowe ćwiczenia, wgłębić się w tajniki pracy z głosem, doświadczyć różnych sposobów prowadzenia chóru przez różnych dyrygentów, zająć się poprawą emisji swojego głosu. Każde takie spotkanie daje chórzystom wiele korzyści i Federacja obiecuje, że będzie się starać kontynuować tradycję szkoleń.

2018-07-26T11:27:24+02:00