5. Przegląd kolęd i pastorałek

Tym razem gospodarzem przeglądu odbywającego się 24 stycznia 2009 r. był nasz chór Vincentinum.

W kawiarence bazyliki 2 godziny przed rozpoczęciem przeglądu zebrali się członkowie 8 chórów zrzeszonych w Federacji Caecilianum będącej organizatorem spotkania. Wszyscy musieliśmy się porządnie rozśpiewać i przygotować do występów. Był też czas na ciepłą herbatę lub kawę i słodką przekąskę. Częściowo sponsorem słodkości był proboszcz bazyliki ks. Marek Bednarek, pozostałe łakocie zostały przyniesione przez członków wszystkich chórów – zgodnie z obyczajem. Nasi chórzyści zajęli się przygotowaniem Sali kawiarenki, zadbali o ciepłe napoje i atmosferę. O godz. 15.30 rozpoczęły się prezentacje chórów reprezentujących Nakło, Szczutowo, Solec Kujawski i Bydgoszcz.

W Bazylice rozbrzmiała istna mozaika kolęd, głosów i sposobów interpretacji. Przegląd zakończono wspólnym wykonaniem kilku kolęd, przygotowanych wcześniej na spotkaniach warsztatowych. Chóry również uczestniczyły śpiewem w Mszy św. o godz. 18.00, a po jej zakończeniu organizatorzy podziękowali proboszczowi Markowi Bednarkowi za tak życzliwe przyjęcie, zaś proboszcz wyraził podziw dla chórzystów i uznanie za ich pracę. Takie spotkania są wspaniałym dodatkowym podkreśleniem sensu działalności chóralnej w kościele i dużą przyjemnością dla śpiewaków.

2018-07-26T11:30:08+02:00