Podsumowanie sezonu 2012-2013

1. 23 września 2012 – uczestnictwo w Mszy św.
2. 27 września 2012 – Msza św. odpustowa w parafii
3. 14 października 2012 – śpiew w trakcie Mszy św.
4. 11 listopada 2012 – uczestnictwo w Mszy św.
5. 22 listopada 2012 – święto patronki muzyki kościelnej św. Cecylii: uczestnictwo w Mszy św. oraz spotkanie „cecyliańskie” w salce chóralnej
6. 2 grudnia 2012 – Msza św. z udziałem chóru
7. 11 grudnia 2012 – warsztaty emisyjne z prof. Elżbietą Wtorkowską w auli św. Krzyża w Bazylice – dla chórów Federacji Caecilianum
8. 26 grudnia 2012 – Msza św. z udziałem chóru w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia
9. 5 stycznia 2013 – Msza św. w przeddzień Święta Trzech Króli oraz spotkanie opłatkowe chórzystów
10. 13 stycznia 2013 – Msza św. w Bazylice
11. 20 stycznia 2013 – występ chóru z koncertem kolęd w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
12. 20 stycznia 2013 – koncert kolęd w wykonaniu chóru w kościele p.w. Świętego Krzyża
13. 26 stycznia 2013 – Trzeci Łochowski Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez parafię p.w. św. Kazimierza Królewicza w Łochowie
14. 3 lutego 2013 – uczestnictwo w Mszy św. w Bazylice
15. 17 lutego 2013 – Msza św. w Bazylice
16. 10 marca 2013 – uczestnictwo śpiewem w Mszy św.
17. 15 – 17 marca 2013 – IX Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Żory 2013 – wyróżnienie
18. 19 marca 2013 – warsztaty emisyjne dla chórów Federacji Caecilianum prowadzone przez prof. E. Wtorkowską w auli św. Krzyża przy Bazylice
19. 24 marca 2013 – Msza św. w Bazylice – transmisja TVB
20. 28 marca 2013 – Msza św. w trakcie Wielkiego Tygodnia w dniu Święta Kapłaństwa
21. 29 marca 2013 – uczestnictwo w Liturgii Wielkiego Piątku
22. 31 marca 2013 – Msza św. w I dniu Świąt Wielkanocnych, w której chór śpiewał z orkiestrą przygotowaną przez ks. Przemysława Pasternaka /transmisja TVB/
23. 14 kwietnia 2013 – Msza św. w intencji Sybiraków
24. 25 kwietnia 2013 – Msza św. w intencji solenizanta: ks. proboszcza Marka Bednarka
25. 28 kwietnia 2013 – uczestnictwo w Mszy św.
26. 3 maja 2013 – uroczysta Msza św. celebrowana na Starym Rynku z udziałem chórów Federacji Caecilianum
27. 26 maja 2013 – Msza św. w Bazylice
28. 30 maja 2013 – święto Bożego Ciała, udział w procesji
29. 9 czerwca 2013 – Msza imieninowa solenizantów chóru
30. 15 czerwca 2013 – ognisko chóru w ogrodzie przy Bazylice
31. 23 czerwca 2013 – Msza św. – pożegnanie ks. proboszcza Marka Bednarka – w połączeniu z orkiestrą dętą Zespołu Szkół Elektronicznych oraz z orkiestrą młodzieżową z Akademii Muzycznej
32. 30 czerwca 2013 – Msza św. na powitanie nowego proboszcza; wcześniej też zaplanowane było na tę Mszę śpiewanie w intencji łask Bożych na 18 – te urodziny córki koleżanki z chóru

2018-07-26T12:26:48+02:00