Współpraca z Akademią Muzyczną

To już trzeci sezon, w którym chór prowadzi współpracę ze studentami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Pani prof. Elżbieta Wtorkowska uznając za bardzo dobry poziom pracy naszego chóru postanowiła na naszej „skórze” prowadzić zajęcia dyrygenckie ze studentami, którzy mają w tym momencie możliwość poznania specyfiki pracy z chórem amatorskim. Przychodzący na próby chóru studenci prowadzili część każdej próby prowadząc na swój sposób rozśpiewanie i przygotowując różne utwory. Dla chórzystów to także dobre i ciekawe ćwiczenie pozwalające poznać i realizować wymagania różnych dyrygentów. Zajęcia takie odbywały się w tym sezonie: 18 marca ze studentkami Katarzyną Pater, Magdaleną Lipińską i Kają Potrzebską; 25 marca ze studentami Martą Szczęsną, Kacprem Chabrowskim i Przemysławem Krawczyńskim; 8 kwietnia ze studentami Janem Duks, Jiao Jing i Bu ( której nazwisko dla nikogo nie było możliwe do powtórzenia). Zawsze też obecna była p. prof. Wtorkowska obserwująca swoich podopiecznych.

Na zakończenie tych spotkań chór otrzymał od prof. Wtorkowskiej pisemne piękne podziękowanie za umożliwienie odbycia praktyk studentom kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, zaś uczestnicy praktyk otrzymali od chóru pamiątkowe fotografie z tych spotkań.

2018-07-26T12:34:42+02:00