Ogłoszenia Duszpasterskie – 6 Grudnia 2020 Roku II Niedziela Adwentu

 1. Stowarzyszenie św. Łazarza, które w zeszłym tygodniu rozprowadzało kalendarze na pomoc dla hospicjum perinatalnego zebrało 6 150 zł. Serdecznie dziękujemy za Waszą ofiarność.
 2. W każdą niedzielę zapraszamy na godzinę 8.30 na wspólną modlitwę Liturgii Godzin – jutrznię, z katechezą dla dorosłych. Podczas niej modlimy się zwłaszcza za tych, którzy nie uczestniczą w niedzielnej Mszy św.
 3. Wszystkich Parafian, dzieci i młodzież zapraszamy na roraty od poniedziałku do piątku o godz. 6.00 lub 18.00, w soboty tylko o 6.00. Dzieci zapraszamy z lampionami, a dorosłych ze świecami.
 4. W tym tygodniu w liturgii:
  w poniedziałek
  – wsp. św. Ambrożego
  we wtorek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; w tym dniu zapraszamy od 12.00 do13.00 do bazyliki na Godzinę łaski.
 5. W kancelarii parafialnej przyjmujemy już intencje mszalne na nowy rok. Można także nabyć świece wigilijne Caritas i opłatki na stół wigilijny. Pragniemy także poinformować, że parafia nikogo nie upoważniła do roznoszenia opłatków po domach.
 6. Rekolekcje Adwentowe dla dorosłych rozpoczną się 13 grudnia w III niedzielę Adwentu. Nauki wygłosi ks. Piotr Kobeszko – proboszcz i terapeuta osób uzależnionych z Białegostoku.
 7. Dzisiaj przeżywamy coroczną akcję Zielonego Mikołaja. Ofiary zebrane po każdej Mszy św. przeznaczone są na wigilię i paczki świąteczne dla najuboższych z naszego otoczenia.
 8. Nasza parafia organizuje konkurs szopek bożonarodzeniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Technika wykonania pracy jest dowolna a wykonaną szopkę należy dostarczyć do bazyliki do 20 grudnia. Prace zostaną wystawione w kościele a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 stycznia 2021 roku.
 9. Do końca bieżącego roku planujemy zakończyć remont latarni zwieńczającej kopułę bazyliki. W związku z tym tworzymy tzw. kapsułę czasu, czyli pojemnik, w którym umieścimy różne
  przedmioty dla przyszłych pokoleń, a która zostanie umieszczona w kuli na szczycie latarni już za około dwa tygodnie. Napisana została kronika z historią parafii i opisem obecnych wydarzeń.
  Każdy będzie miał możliwość wpisania się do tej kroniki dziś po Mszy św. oraz w najbliższym tygodniu w biurze parafialnym w godzinach jego pracy. Serdecznie zachęcamy do umieszczania swoich podpisów lub krótkich wpisów.
 10. Wychodząc z kościoła można nabyć opłatki na stół wigilijny.
 11. W minionym czasie odeszli do wieczności: śp. Aniela Zająkała, Anna Turkowska, Marianna Szkotnicka, Mikołaj Cedro, Stanisława Wołyńska, Regina Główczewska, Michał Spinek, Otylia Łuczkowska, Urszula Nakielska – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
2020-12-04T21:13:52+01:00