OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 10 MARCA 2024 ROKU IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Dziś kończymy Misje święte, był to dla nas czas zatrzymania i pochylenia się nad
prawdami wiary. Z całego serca dziękujemy Ojcu Urbanowi za stworzenie nam
przestrzeni modlitwy i czasu dla Pana. Wam wszystkim dziękujemy za waszą
obecność i za świadectwo wiary, które i dla nas kapłanów staje się inspiracją i
umocnieniem naszego powołania.

2. Przy wyjściu z kościoła nasz Ojciec misjonarz zbiera fundusz na działalność
świetlicy dla dzieci, którą się zajmuje. Bóg zapłać za waszą hojność modlitwę i
ofiary za nas i za cały Kościół święty.

3. Wielki Post ma za cel przygotować nas do obchodu Paschy, czyli Świąt
Wielkanocnych. Pomocą są zawsze modlitwa, post i jałmużna. Modlitwa, czyli
m.in. nabożeństwa wielkopostne. Gorzkie Żale śpiewamy w niedzielę o godz.
17.00. Droga Krzyżowa w piątki: dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o
godz. 16.30; dla młodzieży, studentów i dorosłych o godz. 19.30. Pamiętajmy o
wyrzeczeniu, które uczy pokory i otwiera nas na Boga, niech będzie to nasz post.
Jałmużną niech będzie podzielenie się z tymi, którzy mają mniej niż my i potrzebują
pomocy. W naszej parafii, przez okres Wielkiego Postu, do skarbon przy
wyjściu z kościoła zbieramy ofiary na wyposażenie Naszego socjalnego baru
mlecznego.

4. W każdą niedzielę zapraszamy także na godz. 8.30 na wspólną modlitwę Liturgią
Godzin z katechezą dla dorosłych. Obecnie omawiamy sakrament Eucharystii i to
co jest z nim związane.

5. W środę 13 marca przypada 11 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę
Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła
powszechnego.

6. W piątek 15 marca o godz. 19:30 spod bydgoskiej fary wyruszy droga
krzyżowa ulicami miasta. Nabożeństwo zakończy się w naszej bazylice
czuwaniem prowadzonym przez scholę z Duszpasterstwa Akademickiego.
Serdecznie zapraszamy do udziału. 

7. Za tydzień 17 marca rozpoczniemy dni skupienia poświęcone św. Józefowi,
które mają nas przygotować do instalacji relikwii św. Józefa Bilczewskiego.
Uroczysta instalacja odbędzie się 19 marca na Mszy św. o godz. 18.00.

8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności – Śp. Jan Piasecki, Helena Goltz.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Sławomir Bar CM
proboszcz parafii

2024-03-09T10:57:14+01:00