OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 3 MARCA 2024 ROKU III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Rozpoczynamy dziś Misje święte, niech to będzie dla nas czas zatrzymania, czas
zastanowienia i oddania Bogu tego co jest Jego. Niech to świete spotkanie otwiera
nasze serca i umysły na głos i dotyk Pana, który przemienia i uświęca….Powierz
Panu swą drogę zaufaj Mu, a On sam będzie działał… (ps. 37). Nauki każdego dnia
na Mszach św. o 8.00 i 18.00 poprzedzone okolicznościowym nabożeństwem.
Nauki stanowe dla kobiet w poniedziałek po Mszy św o 18.00, a dla mężczyzn we
wtorek także po Mszy św o 18.00. Nauki dla młodzieży w piątek na Mszy św o
18.00. Każdy dzień misji swoją opieką modlitewną otaczają wspólnoty naszej
parafii. W czwartek szczególnie zapraszamy małżeństwa gdzie na Mszach św o 8.00
i 18.00 udzielimy specjalnego błogosławieństwa. Natomiast w sobotę dzień dla
ludzi skrzywdzonych i poranionych. Serdecznie zapraszamy do udziału w naukach
misyjnych.

2. W poniedziałek 4 marca świeto Kazimierza królewicza.

3. Wielki Post ma za cel przygotować nas do obchodu Paschy, czyli Świąt
Wielkanocnych. Pomocą są zawsze modlitwa, post i jałmużna. Modlitwa, czyli
m.in. nabożeństwa wielkopostne. Gorzkie Żale śpiewamy w niedzielę o godz.
17.00. Droga Krzyżowa w piątki: dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o
godz. 16.30; dla młodzieży, studentów i dorosłych o godz. 19.30. Pamiętajmy o
wyrzeczeniu, które uczy pokory i otwiera nas na Boga, niech będzie to nasz post.
Jałmużną niech będzie podzielenie się z tymi, którzy mają mniej niż my i potrzebują
pomocy. W naszej parafii, przez okres Wielkiego Postu, do skarbon przy
wyjściu z kościoła zbieramy ofiary na wyposażenie Naszego socjalnego baru
mlecznego.

4. W piątek 8 marca od godz. 15.00 do soboty 9 marca do 15.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu, a w ciągu dnia możliwość spowiedzi świetej misyjnej.
Serdecznie zapraszamy na to 24 godzinne spotkanie z Panem.

5. Za tydzień ofiary zbierane na składkę są przeznaczone na prace remontowe naszej
bazyliki.

6. W minionym tygodniu odeszli do wieczności – Śp. Jerzy Landowski, Bożena
Walicka, Kazimierz Kopczyński, Kazimierz Stasiewski, Jadwiga Szymielewicz, Jan
Matuszak, Danuta Prokurat, Aneta Bruska. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

ks. Sławomir Bar CM
proboszcz parafii

2024-03-03T13:25:13+01:00