Loading...

27 Września Dzień Świętego Wincentego!

Dziś obchodzimy szczególny dzień, święto św. Wincentego a Paulo, patrona ubogich i parafii. To okazja do refleksji nad życiem i działalnością tego wielkiego świętego, który poświęcił swoje życie pomocy najbardziej potrzebującym.

Święty Wincenty urodził się w roku 1581 we Francji. Jego życie stało się wzorem miłości bliźniego i oddania Bogu. Jako młody kapłan, doświadczył nawrócenia i postanowił poświęcić się ubogim oraz ludziom w potrzebie. Założył zgromadzenie księży lazarystów, których głównym celem było niesienie pomocy ubogim i opiekowanie się parafiami.

Jego życie pełne było miłosierdzia i oddania. Pracując jako duszpasterz, dbał o biednych, bezdomnych i opuszczonych. Był znany z tego, że chodził pieszo przez wiele kilometrów, aby dotrzeć do tych, którzy potrzebowali pomocy. Święty Wincenty nauczał, że służba ubogim to służba samemu Jezusowi Chrystusowi, co stało się fundamentem jego działalności.

Dziś, jako patron ubogich i parafii, św. Wincenty a Paulo jest wzorem dla nas wszystkich. Jego przykład uczy nas, jak być hojnymi i życzliwymi wobec innych, jak wspierać tych, którzy potrzebują pomocy, i jak kierować nasze życie ku miłosierdziu i oddaniu. To także doskonała okazja, by pomyśleć o naszej parafii i jak możemy bardziej zaangażować się w jej życie.

Niech to święto będzie dla nas inspiracją do działania na rzecz innych, zwłaszcza tych, którzy są mniej szczęśliwi i potrzebują wsparcia. Niech św. Wincenty a Paulo będzie naszym przewodnikiem na drodze miłości i służby bliźnim, a nasza parafia niech stanie się miejscem, gdzie każdy może znaleźć wsparcie i wszechstronną opiekę.

Wszystkim parafianom i wszystkim tym, którzy dążą do naśladowania przykładu św. Wincentego a Paulo, życzymy błogosławieństwa i obfitości łask w tym wyjątkowym dniu. Niech jego święto przypomina nam o wartości miłosierdzia i oddania, które są nieodłącznymi elementami naszej wiary. Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami!

Poniżej zapraszamy do fotogalerri z odpustu parafialnego.

2024-01-01T19:22:45+01:00