OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 18 LUTEGO 2024 ROKU

1. W każdą niedzielę zapraszamy na godzinę 8.30 na wspólną modlitwę liturgii godzin – jutrznię, z katechezą dla dorosłych.

2. Wielki Post ma za cel przygotować nas do obchodu Paschy, czyli Świąt Wielkanocnych. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Gorzkie Żale sprawujemy w niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00. Droga Krzyżowa w piątki: dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży, studentów i dorosłych o godz. 19.30. Za każdy udział w nabożeństwie Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej.

3. Pamiętajmy o wyrzeczeniu, które uczy pokory i otwiera nas na Boga, niech będzie to nasz post. Jałmużną niech będzie podzielenie się z tymi, którzy mają mniej niż my i potrzebują pomocy. W naszej parafii jako jałmużnę wielkopostną do skarbon przy wyjściu z kościoła zbieramy ofiary na wyposażenie socjalnego baru mlecznego.

4. W poniedziałek 19 lutego zapraszamy na godzinę 19:00 na nabożeństwo do św. Józefa. W tym miesiącu szczególną modlitwą chcemy otoczyć ludzi umierających i modlących się o dobrą śmierć. Zachęcamy też do pisania listów do św. Józefa.

5. W kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu zamontowana została rama okalająca relikwiarze w mensie ołtarzowej. Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom, które w 2023 roku przystąpiły do I Komunii św. za dofinansowanie tej inwestycji swoimi ofiarami.

6. Składka na potrzeby bazyliki zbierana w niedzielę, 11 lutego, wyniosła 18 620 zł. Trwa przebudowa skrzydła bazyliki na Dom Miłosierdzia św. Jana Pawła II. Działa ogrzewalnia dla bezdomnych. Obecnie trwają prace wykończeniowe baru mlecznego. Na dzień dzisiejszy mamy zrobione pomieszczenia w stanie deweloperskim , rozpoczęliśmy układanie podłogi i malowanie niektórych pomieszczeń, a nad drzwiami zawisł witraż z św. Janem Pawłem II .

7. Pragniemy poinformować że w tym roku od 3 niedzieli Wielkiego Postu tj. 3 marca, rozpoczniemy tygodniowe Misje parafialne przygotowujące nas na jubileusz 100 lecia erygowania naszej parafii.

8. W ostatnim czasie odeszli do wieczności: śp. Halina Kruczyńska, Ryszard Sugalski, Romana (ona) Piowońska, Jan Gawron, Jarosław Bartkowski– Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

2024-02-17T14:53:28+01:00